ÍndexNavegació

índice     no. 38: setembre - octubre  2003

Notes de peu i espardenya al howl d’en Ginsberg

Versió d’Eduard Escoffet
i
Josep Pedrals

Versió lliure del poema "Footnote to howl" d’Allen Ginsberg feta per Josep Pedrals i Eduard Escoffet (http://propost.org/escoffet) i llegida al XIX Festival Internacional de Poesia de Barcelona (http://www.bcn.es/barcelonapoesia).


 .
Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat!   Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat!
El món és sagrat! L’ànima és sagrada! La pell és sagrada! El nas és sagrat! La llengua i la polla i la mà i el forat del cul, sagrats!
Tot és sagrat! tothom és sagrat! tota cantonada és sagrada! cada dia és en l’eternitat! Tot quisqui és un àngel!
El vagabund és tan sagrat com el serafí! el boig és tan sagrat com tu, ànima meva!
La màquina d’escriure és sagrada, el poema és sagrat, la veu és sagrada, els oients són sagrats, l’èxtasi és sagrat!
Sagrat Pere, sagrat Anselm, sagrat Salomó, sagrat Llucià, sagrat Kerouac, sagrat Huncke, sagrat Burroughs, sagrat Casidy i sagrada Víctor Català, sagrats els captaires desconeguts, putejats, soferts, sagrats els repugnants àngels humans!
Sagrada ma mare al cotolengo! Sagrades les titoles dels iaios de Cantallops!
Sagrat el gemec de la tenora! Sagrat l’apocalipsi de la sardana! Sagrada la maria, la pau, la farlopa, el peiot, flabiols i tamborins de la cobla empordanesa!
Sagrades solituds de gratacels i places dures! Sagrat el forat de la vergonya i sagrats els qui arrasen el Raval i el Poblenou! Sagrats siguin els cafès plens a vessar de penya! i més penya! Sagrats els misteriosos subterranis rius de llàgrimes!
Sagrat el tractor tràiler solitari! Sagrat lo ramat de la classe mitjana! Sagrats la caseta i l’hortet! Sagrats els qui pasturen rebel·lia! Aquell que ama Tortosa ÉS... Tortosa!
Sagrats Nova York i Vilanova! Sagrat Sant Privat, sagrats Reus i Tarragona! Sagrats París i Sant Jaume de Mediona! Sagrat Tànger i el Xino de Barcelona! Sagrades Moscou i la Vella d’Andorra! Sagrat Istambul i la Vilajoiosa!
Sagrat el temps en l’eternitat, sagrada l’eternitat en el temps, sagrats els rellotges en l’espai, sagrada la quarta dimensió, sagrada la cinquena internacional i sagrada la tercera república, sagrat l’àngel a Montserrat!
Sagrat el mar, sagrat el desert, sagrada la via, sagrada la locomotora, sagrades les visions, sagrades les al·lucinacions, sagrats els miracles, sagrada la nineta de l’ull i encara sagrat l’abisme!
Sagrat el perdó! la gràcia! la caritat! la fe! Sagrats! Els nostres! Cossos! sofriments! magnanimitat!
Sagrat el supernatural extra brillant intel·ligent bon rotllo plàcid de l’ànima!
Vilasacra, capital del món!
 ____________________________

 
Versió original:

Footnote to Howl
Allen Ginsberg

Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy!
Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy!
The world is holy! The soul is holy! The skin is holy!
The nose is holy! The tongue and cock and hand
and asshole holy!
Everything is holy! everybody's holy! everywhere is
holy! everyday is in eternity! Everyman's an
angel!
The bum's as holy as the seraphim! the madman is
holy as you my soul are holy!
The typewriter is holy the poem is holy the voice is
holy the hearers are holy the ecstasy is holy!
Holy Peter holy Allen holy Solomon holy Lucien holy
Kerouac holy Huncke holy Burroughs holy Cas-
sady holy the unknown buggered and suffering
beggars holy the hideous human angels!
Holy my mother in the insane asylum! Holy the cocks
of the grandfathers of Kansas!
Holy the groaning saxophone! Holy the bop
apocalypse! Holy the jazzbands marijuana
hipsters peace & junk & drums!
Holy the solitudes of skyscrapers and pavements! Holy
the cafeterias filled with the millions! Holy the
mysterious rivers of tears under the streets!
Holy the lone juggernaut! Holy the vast lamb of the
middle class! Holy the crazy shepherds of rebell-
ion! Who digs Los Angeles IS Los Angeles!
Holy New York Holy San Francisco Holy Peoria &
Seattle Holy Paris Holy Tangiers Holy Moscow
Holy Istanbul!
Holy time in eternity holy eternity in time holy the
clocks in space holy the fourth dimension holy
the fifth International holy the Angel in Moloch!
Holy the sea holy the desert holy the railroad holy the
locomotive holy the visions holy the hallucina-
tions holy the miracles holy the eyeball holy the
abyss!
Holy forgiveness! mercy! charity! faith! Holy! Ours!
bodies! suffering! magnanimity!
Holy the supernatural extra brilliant intelligent
kindness of the soul!

Berkeley 1955

© Eduard Escoffet i Josep Pedrals
© Allen Ginsberg
Aquesta obra no pot ser arxivada ni distribuïda sense el permís explícit de l´autor. Us preguem llegiu les condicions d'utilització
navegació:  

tbr : no. 38: setembre - octubre  2003

-Narrativa

Adam Haslett: Els inicis del dol
Adriana Bàrcia:
Sortir de l’armari mirall
Gabriel Vinyals Walfisch
Peu de Foto

-Poesia

Jordi Domènech: Poesia Dialectal Italiana. Quarta entrega
Ricard Pinyol: Sis poemes d’Abelles i Oblit
Eduard Escoffet i Josep Pedrals:
Notes de peu i espardenya al howl d’en Ginsberg

-Ressenyes

Oscil·latoris d’Aurélie Nemours
El segrest del rei de Màrius Carol
Com els crancs de Günter Grass

Rebosteria Selecta


-crítiques breus (en anglès sobre llibres de publicació recent)
-números anteriors: català
-tots els números anteriors
-Audio
-enllaços (Links)

www.Barcelonareview.com   anglès | castellà | francès | pàgina de l'editor | e-m@il