ÍndexNavegació

índice  no. 44: setembre -octubre 2004

Carles Hac Mor: Tres poemes de fa trenta anys TRES POEMES DE FA TRENTA ANYS
Carles Hac MorI

o si axò dit altrament
ben bé àdhuc o cascun
que no tenint record
que car o quan així
mateix que no s'hi cap
encar lo dia no hi compta
per ço que d'adverbis
tot fos pus baix que no sols
endemés des d'allò des que
des de la des del des d'ací
i com lo i amb tot i per ço car
doncs emperò això i no res


II

més que no sembla
si fa no fa d'allà estant
pel cap baix si n'hi ha prou a
les bones i de bell antuvi d'aital mal
costum ni de bon tros a mitjan
maig amb prou feines no gaire sovint
collit força esclafit mugit
clapit plec batec bellugeig
per exemple premuda rebentada
esgarrinxada pessigada fiblada
batuda esllavissada treta


III

de més enlloc
i ara dona sí
malaguanyats més tics
i entretenir envaint
per rellotges bo i expandint-se
plecs i farbalans
o bé d'oposades
a la mà per almenys acomplir
no res encara no
de massa cot el cap
de dalt per refer
per tant refer inqualificables
ha estat emperò
gaudies bava la flor del brou
tocada i posada i gran requesta
corruixia i et corsecava
espitregada i a l'encop
tanmateix ens en perdura
més goig que no por
hi xiula un corrent

© Carles Hac Mor

Aquesta obra no pot ser arxivada ni distribuïda sense el permís explícit de l´autor. Us preguem llegiu les condicions d'utilització
navegació:  

no. 44: setembre -octubre 2004

-Narrativa

Josep Casadesús i Calvó (K100): La Rata
Sergi Escolano: Mireia

Quaderns de viatge:
"Au Tassili", de Catherine de Villepoix
i Pierre André Chapman

-Poesia

Ponç Pons: Poemes (Pessoanes)
Daniel Najmías: els poemes insomnes
Víctor Verdú: Poemes
Carles Hac Mor: Tres poemes de fa trenta anys
Ester Xargay: Dos poemes sobre l'obra d'Antònia Gallardo

-Ressenyes

Hans Fallada: Seul dans Berlin
Rebosteria selecta

-crítiques breus/ressenyes (en català)
-crítiques breus (en anglès sobre llibres de publicació recent)
-números anteriors
-Audio
-enllaços (Links)

www.Barcelonareview.com   anglès | castellà | francès | pàgina de l'editor | e-m@il