ÍndexNavegació

índice   no. 32: setembre - octubre 2002


PEUS DE FOTO
three...

Fotografia de Cristina Casanovas

TRES MOSQUETAIRES

Com anirem veient, les mosques volen per darrere de tots tres. El primer per l’esquerra, Víctor Sunyol, hi representa allò que separa Celan de Heidegger: la perceptibilitat (el present atemporal en aquell i el futur intemporal en aquest) de la unicitat i de la irrepetibilitat de l’ambivalència originària. Per què hi veiem això tan confús en aquesta imatge de Sunyol? No tot pot ser qüestionat ni tot mereix una resposta. Sunyol sembla confirmar-hi la manca de fonament de tot acceptada per l’ontologia hermenèutica. El seu posat ens remet a la "percepció distreta" de què escriu Walter Benjamin; i per això té Eduard Escoffet al seu costat. Sunyol, però, a diferència d’Escoffet i també, és clar, de David Ymbernon, remet al món esdevingut una faula contada per Zaratustra a través de Nietzsche. En efecte, mirar Sunyol aquí és com trobar-se amb una persona que té una visió pròpia del món amb la qual la nostra s’ha d’enfrontar per tal d’interpretar-la. I en canvi, Escoffet es gira d’esquena i talment sembla voler-nos explicar com és que actualment hem passat, sense adonar-nos-en, de la utopia a l’heterotopia. Hi veiem, en la seva mirada, una difusió àmplia de perspectives potser orientades a un rescat estètic de l’existència que nega, i que per tant tot seguit afirma, la versió més explícita i radical de la desmitificació de la desmitificació, o sigui, de la indistinció entre veritat i error, encert i equivocació. Ben mirat, Escoffet fa veure que no hi és, en oposició a Ymbernon, que hi és del tot, i de Sunyol, que fa com si no hi fos i que, fet i fet, encara hi és més que no Ymbernon. I si els contemplem, tots tres, des de la relativa distància intel·lectual que ens en separa, ensopeguem amb el desarrelament continu que sembla que vulgui simbolitzar aquí, malgrat ell mateix, Escoffet, situat ben lluny, si més no apodícticament, de l’àmbit de les lleis innecessàries. I, atenció!, d’aquestes no en diu res, Ymbernon, a la fotografia i com a fotografiat. Heus aquí, en ell com a ell, una icona, prou conseqüent amb si mateixa, de la fi de l’imperialisme i del colonialisme determinant de la idea de la dissolució de la història i de l’art en l’egotisme abocat a la desconstrucció de l’objecte que fa les funcions del subjecte. Sí, Ymbernon (en contraposició paradoxal a Sunyol; i tanmateix no són, ni l’un ni l’altre, ni la tortuga ni Aquil·les) ens fa veure el retall epistemològic que hi ha hagut després del tall innocu de la sedimentació rústica de tantes i tantes analogies entre el dictat filosòfic, el poètic i l’artístic. I, a nivell diguem-ne estilístic, això significa que ni ell, Ymbernon, ni Escoffet ni Sunyol, ni per descomptat la tríade argonàutica -primigènia- que configuren tots tres, no ens obliguen gens a pensar sempre en una altra cosa, posem per cas en les mosques que voletegen al rerafons de la fotografia, que diguéssim de la representació d’allò que cap dels tres no desfà. Ras i curt: la metafísica ha arribat a les tres pedretes; i aquestes han esdevingut roques; i les roques, tautològicament, s’han convertit en roques (per a tots tres rockaires); i les mosques hi van argumentant la seva preocupació intransitiva, com aquell qui diu, contra l’estètica.

Carles Hac MorVictor Sunyol

v i c t or  s u n y o l
L’ombra per a recordar (i aquell fred lent).
Per la crida del temps els ulls abandonen antics miracles un instant i s’encarna allò que potser va dir d’ell mateix algun comte francès: que tots som apòcrifs de nosaltres mateixos.
I, sense ser-hi, en són testimoni.

 
 
Eduard Escoffete d u a r d  e s c o f f e t
m'avorreixo i llegeixo un paper a la paret. m'he deixat el diari. el text és una foto on veig: la cristina es pinta les ungles dels peus, la lis compta les estrelles, l'ester es menja un préssec i el carles embolica un entrepà. ara, el david hi fa un gargot, damunt la foto, i en víctor li escriu, a en carles, un globus dels de còmic, i parla. el david haurà utilitzat un llapis taronja i en victor, un de negre. continuo llegint i m'adono que m'he deixat el diari.

David Ymbernon

d a v i d   y m b e r n o n
Víctor Sunyol condueix un tractor blanc amb ales vestit de cuiner. Una banda de majorets s'hi creua. Unes escales. Un cub de 2 metres de vellut, capitoné i taronja duu la meva firma: david ymbernon -a llapis i en plantilla-. No hi ha cap cavall. Sí l'Eduard Escoffet, que mira de traçar un camí tot fent rodolar una alfombra entre la diafanitat. 

© Carles Hac Mor
© Cristina Casanovas
Aquesta obra no pot ser arxivada ni distribuïda sense el permís explícit de l´autor. Us preguem llegiu les condicions d'utilització
navegació:  

tbr : no. 32: setembre - octubre 2002

-Narrativa
        Rodolfo del Hoyo: La mirada essencial
        Peus de foto 

-Pintura (Dossier Jaume Ribas)
        Jaume Ribas: Sobre Pintura
        José Corredor-Matheos: L'aventura interior de Jaume Ribas
        Antoni Clapés: Dius el record i dius l'oblit
        Carles Hac Mor: Un poema per a Jacme Ribas i Un altre poema...
-Poesia
        Ester Xargay:
Riure amb cesura
        Pere Pena: Dos poemes
-Ressenyes
        Claire Lejeune
El libro de la hermana
        Emili Bayo Projecte de felicitat
        Abu-Nuwàs Khamriyyat
 
        Rebosteria selecta     
-crítiques breus/ressenyes (en català)
-crítiques breus (en anglès sobre llibres de publicació recent)
-números anteriors
-Audio
-enllaços (Links)

www.BarcelonaReview.com   anglès | castellà | francès | pàgina de l'editor | e-m@il