ÍndexNavegació

índice  no. 48: maig - juny 2005

REBOSTERIA SELECTA 48
REBOSTERIA SELECTA
(algunes lectures recents, a cura de J. B. i B.)

_____________________

Gabriel de la SantaTrinitat Sampol: Vulgata.

Editorial Moll. Col·lecció Balanguera, 119. Palma, 2004.

Si Sampol ja va cridar l’atenció dels més atents per l’originalitat de la seva veu poètica amb Difícil naufragi (1997) i per la qualitat de les seves traduccions (Pessoa, Hildegarda von Bingen, António Vieira) ara publica un segon llibre de poemes, literalment excepcional. A partir de dotze cites bíbliques, Sampol transforma els passatges en dotze poemes, dels quals destaca el sisè, un veritable "Cant Espiritual" elaborat des de la contemporaneïtat: la mirada del nostre temps dipositada damunt els dos eixos que la configuren: la dificultat de creure en un "més enllà" i la problemàtica del llenguatge, manifestada en la impossibilitat de "dir" res.
_____________________

Anna Seghers: Trànsit.

Traducció de Joan Foncuberta.

RBA. Barcelona: 2005.

Marsella any quaranta. Milers de refugiats de tot Europa cerquen lloc en algun dels vaixells que salpen del port marsellès, tot fugint del nazisme, del feixisme o d’ells mateixos. Com els farcells que transporten amunt i avall, cadascú du la seva història i motius suficients per abandonar una Europa que s’ensorra.

Una prosa delicada, amb una tècnica narrativa intensa.

_____________________

Nicole Brossard: Instal·lacions.

Traducció d’Antoni Clapés.

Cafè Central / Eumo. Col·lecció Jardins de Samarcanda,

Escrit "en femení", l’autora fa que el cos esdevingui text. Els cent setze poemes del llibre tracen i tornen a traçar el moviment en espiral del llenguatge: el seu erotisme, el seu desig, els seus excessos. Com si es tractés d’una instal·lació artística, en què el discurs apareix fragmentat –construït a la manera d’un patchwork– i la sintaxi forçada al màxim, l’escriptura poètica de Brossard dóna com a resultat un llenguatge tens i complex, novedós, on no hi té cabuda la metàfora –com no sigui que tot el seu llenguatge és una gran metàfora dels conflictes del món, especialment el de les dones.

Nicole Brossard (Montreal, 1934) és una de les figures literàries més destacades del seu país i, àdhuc, del Canadà.

_____________________

George Steiner / Cécile Ladjali: Elogio de la transmisión.

Traducció de Gregorio Cantera.

Biblioteca de ensayo Siruela. Madrid: 2005.

Una jove professora de literatura d’un institut de les rodalies de París escriu a George Steiner per demanar-li si vol encapçalar un llibre de sonets que els alumnes ha preparat sobre el mite de la caiguda. El vell professor no solament escriurà un text sinó que iniciarà amb la professora un fructífer diàleg sobre temes cabdals i punyents de la literatura, que el llibre recull: reflexions sobre creativitat i escola, la gramàtica, el paper dels professors, la relectura dels clàssics, etc.
_____________________

George Lakoff i Mark Johnson: Metáforas de la vida cotidiana.

Traducció de Carmen González Marín.

Editorial Cátedra. Madrid: 2001.

Els autors analitzen el paper de la metàfora en el llenguatge quotidià, de quina manera influeixen aquestes figures de la retòrica en el dia a dia dels ciutadans. Prenent, a manera d’exemple, la metàfora "la discussió és una guerra", els autors analitzen el llenguatge que ha generat: Les teves afirmacions són indefensables, Va atacar tots els punts febles del meu argument, ¿No hi estàs d’acord? Au, vinga, dispara!Vaig destruir el seu argument, Si utilitzes aquesta estratègia t’aniquilarà, etc. Doncs, hi ha una evicent perversió de la intenció original, ja que l’essència de la metàfora és "entendre i experimentar un tipus e cosa en termes d’una altra".

_____________________

Víctor Sunyol: Des d’ara.

Proa. Barcelona: 2005.

Sunyol continua el seu caminar per l’estrany (i estranger) món poètic tot cercant un llenguatge on habitar. Això l’ha menat a "esdevenir un sensellengua, un homeless de la llengua", com explica en l’epíleg del llibre, significativament titulat "I want to be languageless". Un pas més endavant en aquell itinerari d’investigació poètica que s’explicitava a Stabat amb "aquella llengua de preposicions només, i de conjuncions (i potser algun adverbi). La llengua d’abans que els substantius i els mos de pretesa referència concreta vinguessin a destruir-la". Aprendre a parlar en la mudesa, deia; i ara escriu: "en la mudesa / en el lloc de tots els llocs / l’origen / s’encarna / en les imatges". (On el durà el proper llibre?)
_____________________

Mauricio Wiesenthal: Libro de réquiems.

Edhasa. Barcelona: 2005.

Vet aquí un veritable llibre "de lector", escrit en aquell rasant on es confonen tots els gèneres literaris: novel·la, assaig, poesia, relat. Alguns dels personatges que Wiesenthal ha "conegut" (literàriament) al llarg de la seva vida –i parlem de Cocteau, Mozart, Zweig, Tolstoi, Camus, Beethoven, i un llarguíssim etcètera–, desfilen en aquest llibre apassionant i erudit, veritable plaer per al lector.

_____________________

Feliu Formosa: A contratemps. Diaris.

Perifèric Edicions. Catarroja: 2005.

Un nou lliurament dels dietaris d’aquest poeta que ha sovintejat l’espai d’aquesta revista digital. Al lector d’El present vulnerable (i al que només coneix Formosa com a poeta) aquest volum que enceta col·lecció en una editorial jove del País Valencià els ha de plaure: reflexions sobre la literatura i sobre la vida, fragments en la frontera de la poesia, assaigs sobre la pràctica del fet teatral, textos que l’han impactat en un moment o altre, mostren, un cop més, el Formosa intel·ligent, apassionat, erudit, poeta, sensual, que mostra la seva polièdrica personalitat.

_____________________

Idith Zertal: La nation et la mort (La Shoah dans le discours et la politique d’Israël)

Éditions La Découverte. Paris: 2004.

D’ençà la creació de l’estat d’Israel, la Shoah i els milions de morts que va suposar no han pogut estar absents de tot el discurs que s’esdevé en la societat israeliana: una societat que es defineix en relació amb ella. L’autor analitza documentadament i rigorosa aquesta relació i com influeix sobre els components sociològics de la societat israeliana d’avui, sobre el discurs de la memòria col·lectiva, sobre la relació amb el món àrab, sobre la cultura i la política de la mort.

_____________________

Raúl Bañuelos, José Bru, Dante Medina: Hablando con Dios en español. (Antología de poesía religiosa).

Universidad de Guadalajara (Mèxic). 2004.

Més de cinc-centes pàgines condensen la poesia escrita al llarg de tots temps i indrets (de l’Edat Mitjana als nostres dies, de Castella a tota Iberoamèrica) en llengua espanyola, agrupada en quatre capítols: poesia religiosa (la cerca), poesia mística (l’encontre), poesia religiosa (la companyia) i poesia eucarística (la comunió).

Un volum necessari en qualssevol biblioteca.

_____________________

NÍUS

Ø El jurat Premi Jordi Domènech de Traducció de Poesia, format per Sam Abrams, Feliu Formosa, Joaquim Sala-Sanahuja, Josep Maria Sala-Valldaura, Dolors Udina, Carlos Vitale i Víctor Sunyol (secretari), va atorgar-lo en la primera convocatòria a Joan Casas per la seva traducció del llibre de poemes de Iannis Ritsos Tard, molt tard, de nit entrada.

Un total de vint-i-set treballs van concórrer al premi, entre els quals sis eren mereixedors del mateix, a parer del Jurat.

Com és sabut, el premi consisteix en la publicació del llibre guanyador a la col·lecció "Jardins de Samarcanda" que coediten Cafè central i Eumo Editorial, a part d’una dotació econòmica de 1.250 euros.

L’acte de lliurament va tenir lloc el proppassat dia 28 d’abril a la Pedrera, i en el decurs del mateix, Adan Kovacsics va dissertar sobre Von Hofmannsthal i la tradició de la crisi del llenguatge.

Queda oberta la convocatòria per a la segona edició del premi, les bases del qual es faran públiques a finals d’estiu d’enguany.

 

© TBR 2005

Aquesta obra no pot ser arxivada ni distribuïda sense el permís explícit de l´autor. Us preguem llegiu les condicions d'utilització
navegació:  

no. 48: maig - juny 2005

-Narrativa

Albert Roig: Vida de Tiano (fragment)
Robert Creeley: On o quan...
Quadern de viatge: Roma - Edoardo Serra Gerais-Tomé

-Entrevista

Ricard Ripoll

-Poesia

Jaume Bosquet: cinc poemes
Melcion Mateu: tres poemes
Ester Xargay:
aikús ensextinats

-Assaig

Miquel Tuneu: ...sobre la poesia de Segimon Serrallonga
Carles Hac Mor: Microassaig salvatge

-Ressenyes

Ramon Farrés D’un lloc a l’altre - Víctor Sunyol
Rebosteria selecta

-crítiques breus/ressenyes (en català)
-crítiques breus (en anglès sobre llibres de publicació recent)
-números anteriors
-Audio
-enllaços (Links)

www.Barcelonareview.com   anglès | castellà | francès | pàgina de l'editor | e-m@il