quadern de Montsita Rierola.
Textos de Víctor Sunyol

MR18
("Frottage" d’una medalla)
Fregant la joia (la gerra). Fregant el món (així). El relleu del món (en joia). Relleu de la joia (totes).