quadern de Montsita Rierola.
Textos de Víctor Sunyol

MR15
(Kasbah de Tamdaght)
Quina mà marcà en aquestes parets engrunades el màgic ocell? I ara, per la mà-mirada resta aquí i viatja amb tu per sempre. L’ocell aturat, tan vell com la mar. Si el volies, resta allà, al mur rogenc de la kasbah; si allí el deixaves, el tens aquí en l’ara més teu.