quadern de Montsita Rierola.
Textos de Víctor Sunyol

MR14

(De El Jadida a Essaouira)
Enfilall. Les cases, el carretó, les quatre parets que dicten un món, banderoles, caixes de taronges a les vores esperant desig d’algú, ampolles, banderoles. Enfilall. Via d’imatges; dels ulls al paper, besades de llapis, el bes dels ulls en camí. L’inabastable que vols. Camí i taronges i desig.