quadern de Montsita Rierola.
Textos de Víctor Sunyol

MR12

(Carreteres d’Andalusia)
Esquitxos de mirada, mosaic (signes, colors, paisatge), miralls, reflexos, finestres. Camí dels ulls.