quadern de Jordi J. Lafon / 7 Camio
textos de Víctor Sunyol

7 Camio

(Carreteres de Múrcia)
On són els camins? De qui? Per on? (Qui va? Qui torna? Qui arriba? Amb què? Des d’on?)