quadern de Jordi J. Lafon
textos de Víctor Sunyol

5 Desert
(Jbel Bani)
Perfils del vent, de dunes.