quadern de Jordi J. Lafon
textos de Víctor Sunyol

3 Kasbah BiN
(Tamdaght, kasbah)
Tamdaght. On el caminant no sap si veu o recorda (mentre enyora allò que sap que té).