quadern de viatge de Bruna i Marià Dinarès
textos d'Antoni Clapès

maria1

(Tamdagh)
Admirar els jocs de volums i ombres
l’òxid el mangre l’anyil: tots els colors de la qasba
el fang clivellat de la llera salada, eixorca
el so d’un pensament ja pensat
la llum –inaprehensible– del morent jorn:
la llum del no-res.