quadern de viatge de Bruna i Marià Dinarès
textos d'Antoni Clapès

bruna 9
(Essauira)
Recórrer el recinte murat on l’oceà esclata.
El neguit de viure (en) la incertesa: destret.
(Qui ets, avui, Otel·lo o Welles?)