quadern de viatge de Bruna i Marià Dinarès
textos d'Antoni Clapès

bruna 7
Talment aus migratòries: fugir cap al sud –amb llapis i paper a la mà.
(Saber que el sud sempre és més enllà.)