quadern de viatge de Bruna i Marià Dinarès
textos d'Antoni Clapès

bruna 6

Dibuixar el real: interioritzant-lo abans.
(Llavors que ja només és pur text.)