quadern de viatge de Bruna i Marià Dinarès
textos d'Antoni Clapès

bruna 4
Tractar de reproduir les traces de l’itinerari.
(N’hi ha, d’itinerari?)
L’itinerari és allò que es volatilitza en recórrer-lo.