quadern de viatge de Bruna i Marià Dinarès
textos d'Antoni Clapès

bruna 2

Tenir un quadern: tenir un amic.