ÍndexNavegació

índice   no 28: gener - febrer 2002

1
UN POEMA DE JACQUES LACAN I UNA VERSIÓ LLIBERTÀRIA D’AQUEST POEMA
FETA PER CARLES HAC MOR


HIATUS IRRATIONALIS

Choses, que coule en vous la sueur ou la sève,
Formes, que vous naissiez de la forge ou du sang,
Votre torrent n'est pas plus dense que mon rêve;
Et, si je ne vous bats d' un désir incessant,

Je traverse votre eau, je tombe sur la grève
Où m'attire le poids de mon démon pensant.
Seul, il heurte au sol dur sur quoi l'être s'élève,
Au mal aveugle et sourd, au dieu privé de sens.

Mais sitôt que tout verbe a péri dans ma gorge,
Choses, que vous naissiez du sang ou de la forge,
Nature, -je me perds au flux d'un élément:

Celui qui coule en moi, le même vous soulève,
Formes, que coule en vous la sueur ou la sève,
C'est le feu qui me fait votre immortel amant.

JACQUES LACAN
(Agost de 1929)


HIATUS IRRATIONALIS

Coses -que ens involucren com a receptors en un hotel on tot ha fugit
del seu indret per tal de no ocupar cap altre lloc en condicions noves
que pretenen ensordir- formiguegen amb petons destres, i al pati, per
les herbes, n'arriben, de pronòstics madurs amb els ferros, restes dels
grisos del batzac d'un catacrec d'orb: el vostre univers ple que no para
de redactar citacions de dissolut i a l'inrevés o inassolible i
tanmateix indeterminat per la lògica, pel jo en un jorn apoteòtic per
llibres, esplais i rutines, amb una estampeta de premi on hi ha llum al
pic de l'obscenitat. Sol, fira antiga que s'encendria al terrat, on tot
d’escombriaires s’afanyen per embrutar el terra a fi de poder-lo
escombrar abans que no vingui l’amo, o s’esdevé però que un terratrèmol
l’ha esclafat. Anatema! Dues lupes calen foc en allò malaguanyat que hi
ha a dalt de tot.

CARLES HAC MOR
(Desembre del 2002)


i 2
PEL QUE FA A LA RELACIÓ ENTRE L’ORIGINAL I LA VERSIÓ

Escriu Lacan: "Tota l’ambigüitat del signe rau en el fet que
representa alguna cosa per a algú. Aquest algú pot ser moltes coses, pot
ser l’univers sencer, en la mesura que ens ensenyen, des de fa un temps,
que la informació hi circula, en sentit negatiu de l’entropia. Qualsevol
nus en el qual es concentren signes, en la mesura que representen alguna
cosa, pot ser pres per algú. El que cal accentuar en contra d’això és
que un significant és allò que representa un subjecte per a un altre
significant."
I és que si no fos així, si el signe no representés sempre alguna cosa
per a algú, si qualsevol nus de signes no pogués ser pres per algú, la
paraparèmia es convertiria en un mètode, un recurs, un procediment, una
tècnica, una fórmula, que són crosses del tot no-paraparèmiques i també
calç per tapar l’esvoranc que cal mostrar a fi de no necessitar una
significació inseparable de la intel·ligibilitat.
Llavors, gràcies a l’esvoranc, fa figa el component ‘anàlisi’ del mot
‘psicoanàlisi’; i, si no fa figa, pesa figues. La psicoparaparèmia neix
entre les dues vocals -que poden ser qualssevol- del hiat irracional i
esgarrapat amb les ungles de la més insignificant anàlisi-psico.
La paraparèmia -que amb prou feines és un enunciat que no vol enunciar
res- resplendeix com un retrat dels qui -i un retret als qui- no
desanalitzen. I aquí Antonin Artaud se sobreposa a Jacques Lacan, amb el
benentès que hi ha el mite Lacan i l’escriptura de Lacan, la qual no és
sinó un llarg comentari, força esbiaixat, sobre la paraparèmia com a
subjecte, segons Artaud, representat per un significant sense significat
i amb metasentit.
© CARLES HAC MOR

Aquesta obra no pot ser arxivada ni distribuïda sense el permís explícit de l´autor. Us preguem llegiu les condicions d'utilització
navegació:  

tbr : número 28: gener - febrer 2002 

-Narrativa, Poesia, etc

Xosé María Álvarez Cáccamo Chesterfield
Lawrence Schimel Taxi d’aigua
Carles Hac Mor un poema de Jacques Lacan .....
Ester Xargay Dues bandes i pont 2
Òscar Rocabert No hi ha pus res

-Ressenyes:

lowely pore de Víctor Sunyol
No hi ha pus res de Òscar Rocabert
Alguns arbres de John Ashbery
Rebosteria Selecta

-crítiques breus/ressenyes (en català)
-crítiques breus (en anglès sobre llibres de publicació recent)
-números anteriors
-Audio
-enllaços (Links)

www.BarcelonaReview.com   anglès | castellà | francès | pàgina de l'editor | e-m@il