navegació / navigation

jc_span.jpg (56889 bytes)

AUDIO

A BUEN SEGURO, A BUENA FE, A CIENCIA CIERTA, A FE, A PUNTO FIJO, ABSOLUTAMENTE, AL SEGURO, APODICTICAMENTE, AUTENTICAMENTE, AXIOMATICAMENTE, CATEGORICAMENTE, CERTERAMENTE, CERTISIMAMENTE, CIERTAMENTE, CLARAMENTE, CLARO ESTA, COMO TRES Y DOS SON CINCO, CON CERTEZA, CON CERTIDUMBRE, CON TODA SEGURIDAD, CONCLUYENTEMENTE, DE CIENCIA CIERTA, DE CIERTO, DE CLAVO PASADO, DE FIJO, DE JURO, DE POSITIVO, DE SEGURO, DE VERDAD, DEFINITIVAMENTE, EFECTIVAMENTE, ELEMENTALMENTE, EN EFECTO, EN VERDAD, ES VISTO, ESTA VISTO, EVIDENTEMENTE, EXACTAMENTE, FATALMENTE, FEHACIENTEMENTE, FIRMEMENTE, INAMOVIBLEMENTE, INATACABLEMENTE, INCONCUSAMENTE, INCONTESTABLEMENTE, INCONTRASTABLEMENTE, INCONTROVERTIBLEMENTE, INCUESTIONABLEMENTE, INDEFECTIBLEMENTE, INDISCUTIBLEMENTE, INDISPUTABLEMENTE, INDUBITABLEMENTE, INDUBITADAMENTE, INDUDABLEMENTE, INEQUIVOCAMENTE, INERRABLEMENTE, INFALIBLEMENTE, INNEGABLEMENTE, INOPINABLEMENTE, IRREBATIBLEMENTE, IRREFRAGABLEMENTE, IRREFUTABLEMENTE, LOGICAMENTE, MANIFIESTAMENTE, MATEMÁTICAMENTE, NI QUE DECIR TIENE, NOTORIAMENTE, OBVIAMENTE, PALPARIAMENTE, PALPABLEMENTE, PATENTEMENTE, PERCEPTIBLEMENTE, POR CIERTO, POR DESCONTADO, POR SUPUESTO, POSITIVAMENTE, PROVADAMENTE, ¡PUES!, QUIZA Y SIN QUIZA, REALMENTE, ROTUNDAMENTE, SEGURO, SI POR CIERTO, SIN DISPUTA, SIN DUDA NI CONTRADICCION, SIN FALTA, SIN LUGAR A DUDAS, SIN NINGUN GENERO DE DUDAS, SOLIDAMENTE, TANGIBLEMENTE, TAXATIVAMENTE, TERMINANTEMENTE, VERDADERAMENTE, VISIBLEMENTE,  

No se

© 1999 Xavier Canals
Aquesta obra no pot ser arxivada ni distribuïda sense el permís explícit de l´autor. Us preguem llegiu les condicions d'utilització
navegació:                                   barcelona review #14    agost - octubre 1999  
-Xavier Canals
1. (K.O)s...O.K   
2. Between Trees 
3. El ver, de verit...
a) català b) English C) español
4. El cercle és la forma de la perfecció
jpeg image
-Antoni Clapés

-Enric Casassas
-Eduard Escoffet
-Melcion Mateu i Adrover
-Dolors Miquel
-Josep Pedrals
-crítiques breus (en anglès sobre llibres de publicació recent)
-números anteriors

-Audio

-enllaços (Links)

www.BarcelonaReview.com   anglès | castellà | francès | pàgina de l'editor | e-m@il